Maatschappelijke projecten

Ook in deze moeilijke Coronatijden proberen we de maatschappelijke rol van de hoeve Lootens waar te maken. Via een beperkt aantal haalbare initiatieven leggen we de basis voor onze toekomstige werking.

Zo renoveren we onze hoeve gedeeltelijk in samenwerking met vzw Apart waarbij we jongeren de kans geven om op basis van hun capaciteiten reƫle werkervaring op te doen en zo hun competenties te versterken. Voorafgaand aan dit project stonden Apart jongeren samen met hun begeleiders al in voor de vervaardiging van een aantal zitelementen waar we op onze schaars toegelaten initiatieven gebruik van konden maken.

Daarnaast hebben we een basis educatief programma uitgewerkt rond dieren, bomen en groenten die op de hoeve leven en groeien. Dit programma konden we in de toegelaten periode aanbieden aan kleuters en leerlingen van de basisschool Mariavreugd. Vanzelfsprekend kijken we uit naar tijden waarin we dit programma ruimer kunnen uitrollen.

Met enkele andere organisaties zijn geplande ontmoetingen even on hold gezet. Zodra er echt perspectief komt worden ook deze initiatieven concreet aangepakt.

Steun Ons

We kunnen jullie steun nog steeds gebruiken!

Onze campagne voor de instandhouding en restauratie van de Hoeve Lootens kost handen vol geld. Daarom doen wij een warme oproep om deze campagne te blijven steunen.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Een gift op rekeningnummer BE79 0682 3545 8433 van de vzw Hoeve Lootens
  • Een fiscaal aftrekbare gift (min. 40,- euro) door storting op rekeningnummer BE10 00000000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting, met gestructureerde mededeling ***128/2439/00060***
  • Je wordt een stukje mede-eigenaar van de Hoeve Lootens door aandelen te kopen van de CVBA SO Erfgoed Wondelgem (info bij Guy De Clercq, voorzitter CVBA SO, Woestijnegoedlaan 16 te 9032 Wondelgem)
Neem contact met ons op